Vi driver inte bara Tarotskolan...

Läs mer om våra enskilda verksamheter

ThereseElisabeth arbetar med behandling inom healing och massage. Hon erbjuder även vägledning i samtal både på mottagning och via telefonlinjen Livskraft 0939-114 74 44 (11:90/min)

Staffan Stridsberg skapar egenproducerad musik samt medverkar i både stora och små filmprojekt. Han håller även föreläsning via hjärnkoll samt i egen regi om adhd, tarotkorten och andliga perspektiv på livet

Vi båda skriver böcker och kompendier inom andlighet, hälsa och hur du kan nå högre medvetenhet