TAROTKURSER

Tarotkort är ett själsligt verktyg
för att förstå människan, själen och boningen hon lever i.

Lär dig under våra tarotkurser att använda korten för att uppleva din fysiska och andliga existens.

Staffan Stridsberg & ThereseElisabeth
Staffan Stridsberg & ThereseElisabeth